E365 sertifikāts
Sertifikāts tiek piešķirts par tiešsaistes mācību kursa "MĀCĪBU PROGRAMMA UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOMPETENCES ATTĪSTĪBAI"
E365 sertifikāts var pavērt jaunas iespējas. Tas ļauj iegūt vairāk zināšanu par uzņēmējdarbības uzsākšanu un apgūt jaunas prasmes un kompetences.

Tiešsaistes e365 sertifikātam ir liela vērtība:
- Kursu var apgūt nesteidzīgi;
- jKursu var apgūt jebkura vieta un jebkurā laikā;
- Kurss ļauj iegūt būtisku un nozīmīgu informāciju un transformēt to jaunās zināšanās un prasmēs;
- Kurss ir vērsts uz dažādu veidu problēmu un vajadzību atpazīšanu, kuras var atrisināt radoši.