Πιστοποιητικό E365
Το Πιστοποιητικό απονέμεται σε αναγνώριση της ολοκλήρωσης του διαδικτυακού μαθήματος "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝAΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚVΝ ΙΚΑΝΟΤHΤΩΝ"
Το πιστοποιητικό E365 μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες. Έτσι, μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες γνώσεις σχετικά με τις επιχειρηματικές δράσεις όπως και νέες δεξιότητες και ικανότητες.

Το διαδικτυακό πιστοποιητικό e365 έχει μεγάλη αξία:
- Το μάθημα μπορεί να ολοκληρωθεί με τον δικό σας ρυθμό,
- Δεν απαιτεί να μετακινηθείτε ή να εγκαταλείψετε τη γενέτειρά σας,
- Το μάθημα σας επιτρέπει να αποκτήσετε σχετικές και ουσιαστικές πληροφορίες και να τις αναπτύξετε σε νέες γνώσεις και δεξιότητες,
- Το μάθημα εστιάζει στην αναγνώριση διαφορετικών τύπων προβλημάτων και αναγκών που μπορούν να επιλυθούν δημιουργικά.